Privacy verklaring

Cattery SavannahJungle wilt u door middel van dit Privacy Verklaring informeren over de doeleinden waarvoor SavannahJungle uw persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. SavannahJungle respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site www.savannah-jungle.nl. SavannahJungle spant zich naar alle redelijkheid in om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Verklaring zijn beschreven.

Doeleinden

De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. SavannahJungle zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Links

Onze sites kunnen links naar de websites van onze adverteerders, partners en naar websites van derden hebben. Deze websites kunnen een afwijkend privacy beleid hanteren. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacy beleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op: info@savannah-jungle.nl

Diversen

De Privacy Verklaring kan ten allen tijden door SavannahJungle aangepast worden. SavannahJungle adviseert daarom de Privacy Verklaring regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Verklaring is Nederlands recht van toepassing.

Privacy Verklaring

Deze website wordt beheerd door SavannahJungle. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan SavannahJungle persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. SavannahJungle zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Verklaring bevat informatie over de doeleinden die SavannahJungle bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Gegevens worden opgeslagen in een databestand. Indien SavannahJungle dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. SavannahJungle zal deze correspondentie zelf verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Doeleinden van gegevensverwerking

SavannahJungle verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar activiteiten, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie

SavannahJungle tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin SavannahJungle wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan SavannahJungle instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Internetsites van derden

Dit Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Dit geldt ook voor de social media buttons die op deze website zijn opgenomen. De beheerders van deze diensten verzamelen hiermee uw persoonsgegevens. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer om: u bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met SavannahJungle

Indien u geen marketinginformatie van SavannahJungle wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres: info@savannah-jungle.nl

Als u vragen hebt over dit Privacy Verklaring, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres:info@savannah-jungle.nl

All images and text are © Cattery SavannahJungle (vastgelegd bij notaris!)